+48 504 958 559
+48 572 547 587
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Głosowanie w kilka minut

Wystarczy wykonać 3 proste kroki:
1. Dodać użytkowników.
2. Zaplanować sesję.
3. Uruchomić sesję i głosowania.
Kolejne sesje to 2 i 3 punkt...
Łatwiej nie można.

Przykładowe wykorzystanie Systemu Obsługi Rady - Sesja Rady Gminy Zakrzew


niektóre głosowania: 40m:10s, 48m10s, 50m:10s

Wybrane instytucje współpracujace z Sesje.LIVEGmina Bukowsko -- Gmina Chocz -- Gmina Dydnia -- Gmina Inowłódz -- Gmina Komańcza -- Gmina Kruklanki -- Gmina Lutowiska -- Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami -- Gmina Nowe Ostrowy -- Gmina Zagórz -- Gmina Zakrzew

Wszystkie potrzebne funkcje zostały uzgodnione i omówione z zarówno Radnymi, jak i pracownikami zajmującymi się obsługą Rady.

Opracowany przez nas System Obsługi Rady zawiera wszystkie najważniejsze funkcjonalności, wraz z automatyczną publikacją wyników w formie zbiorczego dokumentu, gotowego do publikacji na BIP, lub „zwyczajowo przyjęty”.

kompletny pakiet rozwiązań

Podstawowa funkcjonalność Systemu Obsługi Rady

Przypisanie dla każdego użytkownika/Radnego loginu i hasła (możliwość podglądu porządku obrad zaplanowanej sesji z dowolnego miejsca).

Imienne głosowanie za pomocą dowolnych urządzeń typu tablet, smartfon, laptop, komputer.

Opcjonalna możliwość wykorzystania do głosowania dedykowanych pilotów.

Dostęp do wgranych dokumentów z dowolnego miejsca za pośrednictwem sieci internet przez każdego Radnego, Przewodniczącego, Administratora (bardzo duża oszczędność materiałów biurowych), dzięki Urząd.TV Gmina staje się jeszcze bardziej EKO, błyskawiczne przekazywanie ważnych dokumentów poprzez własny kanał komunikacji.

Dostępne różnego rodzaju typy głosowań, reasumpcja głosowania, możliwość modyfikacji porządku obrad w trakcie trwania sesji, możliwość dodawania punktów, podpunktów, wniosków wraz z ich głosowaniem w trakcie trwania sesji.

Natychmiastowe, graficzne przedstawianie wyników głosowania zarówno na pulpicie administratora, Przewodniczącego, Radnego, widoku dla TV lub dla urządzenia wyświetlającego obraz typu np. rzutnik.

Zabezpieczenie dostępu do strony za pomocą protokołu SSL.

Możliwość wcześniejszego przygotowania porządku obrad przez Biuro Rady, wgląd do porządku posiedzenia oraz załączonych dokumentów przez Radnych, Sekretarza, Wójta, Burmistrza, Prezydenta.

Możliwość dystrybucji dokumentów w powszechnie stosowanych formatach: doc, docx, pdf, jpg, gif, jpeg, rar, zip, itp. poprzez dodawanie ich do konkretnych punktów posiedzeń sesji.

Systemowa możliwość przekazania prowadzenia sesji i głosowań wiceprzewodniczącemu, przewodniczącemu lub obsłudze Rady.

Automatyczne generowanie protokołu zbiorczego zawierającego również imienne głosowania, bezpośrednio po zakończeniu sesji w formie edytowalnej *.doc, oraz w formie PDF.

Możliwość udostępnienia na żywo widoku głosowań oraz przebiegu sesji na dowolnej stronie internetowej.

Moduł komunikacji, powiadamiania za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Moduł komunikacji, powiadamiania za pośrednictwem wiadomości SMS.

Moduł „Wykaz dokumentów”.

Moduł „Komisje” do dowolnego wykorzystania (w trakcie konfiguracji).

System nie obciąża zasobów JST, serwer obsługujący System Obsługi Rady znajduje się poza jednostką.

Ciągłe wdrażanie nowych funkcjonalności w ramach jednej opłaty.

Możliwość dostosowania/dodania konkretnej funkcji w przypadku zapotrzebowania.

Dostępność pomocy technicznej poza godzinami pracy.

Możliwość pracy na autonomicznym dostępie do internetu, niezależnym od JST.

Możliwość wykorzystania dowolnych laptopów, tabletów, smartfonów do głosowania.

i wiele, wiele więcej…

Zapraszamy do bezpłatnego testowania systemu do Elektronicznego Prowadzenia Sesji

Wszystkie aplikacje projektujemy z myślą minimalizacji pracy człowieka. Korzystamy z najprostszych, najbardziej czytelnych rozwiązań. Dlatego poziom niezawodności i stabilności naszych aplikacji jest najwyższa na rynku. Nie wprowadzamy zbędnych „fajerwerków” często przeszkadzających w szybkim i efektownym działaniu całej aplikacji. Zespół Sesje.LIVE

Zaloguj się
PROMOCJA

Proponowane plany cenowe:

SYSTEM OBSŁUGI RADY
wszystkie moduły

10zł./Radny/miesiąc

 • Aktywacja - 0 zł.
 • Transmisja Sesji - 0 zł.
 • Instalacja aplikacji - 0 zł.
 • Imienne głosowanie
 • Obieg dokumentów
 • Wewnętrzna komunikacja
 • Dodatkowe Moduły
SYSTEM OBSŁUGI RADY + LIVE
plan zaawansowany

199 zł./miesiąc

 • Aktywacja - 0 zł.
 • Transmisja Sesji - 0 zł.
 • Instalacja aplikacji - 0 zł.
 • Plan podstawowy oraz:
 • System archiwizacji nagrań
 • Portal Mieszkańca i Radnego
 • Umowa na czas nieokreślony
SYSTEM OBSŁUGI RADY
oferta limitowana (promocja)

KONTAKT

 • Stały, dożywotni dostęp

 • Aktywacja - 0 zł.
 • Transmisja Sesji - 0 zł.
 • Instalacja aplikacji - 0 zł.
 • Plan zaawansowany
 • Umowa na czas nieokreślony
 •