+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 3166
  [tytul] => LXXI sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
  [data] => 2023-05-31 08:55:28
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

LXXI sesja Rady Gminy Łuków

31.05.2023 08:55

Lokalizacja: Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna


Data wytworzenia: 2023-05-31 10:10:00 | Data udostępnienia: 2023-08-24 12:02:55 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXIX i LXX sesji Rady Gminy:
  1. Protokół z LXIX sesji Rady Gminy Głosowanie jawne | 10:16
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 13
  2. Protokół z LXX sesji Rady Gminy Głosowanie jawne | 10:18
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie za rok 2022.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie za 2022 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie z 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Dąbie. Głosowanie jawne | 12:21
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Łazy - część A nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 12:26
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Łazy - część A. Głosowanie jawne | 12:27
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Role - część A nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 12:31
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w obszarze wsi Role - część A. Głosowanie jawne | 12:32
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nadania nazwy "Aleksandrów" dla nowo budowanego przystanku osobowego przy linii kolejowej nr 30 w miejscowości Aleksandrów. Głosowanie jawne | 12:37
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Głosowanie jawne | 13:10
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 13:11
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 18. Sprawy różne i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum