+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 3304
  [tytul] => LXXIV sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
  [data] => 2023-07-28 10:02:45
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

LXXIV sesja Rady Gminy Łuków

28.07.2023 10:02

Lokalizacja: Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna


Data wytworzenia: 2023-07-28 10:10:00 | Data udostępnienia: 2023-08-24 11:59:22 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXII i LXIII sesji Rady Gminy:
  1. Protokół z LXXII sesji Rady Gminy Łuków Głosowanie jawne | 10:08
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Protokół z LXXIII sesji Rady Gminy Łuków Głosowanie jawne | 10:09
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 13
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych i sołtysów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łuków. Głosowanie jawne | 10:33
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z tym samym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym. Głosowanie jawne | 10:36
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z tym samym dzierżawcą na czas oznaczony do 5 lat w trybie bezprzetargowym. Głosowanie jawne | 10:38
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu. Głosowanie jawne | 10:48
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu. Głosowanie jawne | 10:48
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 12. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu do realizacji zadania "Remont drogi powiatowej nr 1313L km. 0+010 do 6+006 Suleje - Role - Wólka Świątkowa" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Głosowanie jawne | 10:53
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Głosowanie jawne | 11:10
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 11:11
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum