+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 3355
  [tytul] => LXXV sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
  [data] => 2023-08-30 10:06:45
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

LXXV sesja Rady Gminy Łuków

30.08.2023 10:06

Lokalizacja: Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna


Data wytworzenia: 2023-03-01 10:10:00 | Data udostępnienia: 2023-08-31 14:05:13 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne | 10:11
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych i sołtysów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosków o uznanie lasów za ochronne oraz pozbawienie ich charakteru ochronnego. Głosowanie jawne | 11:10
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze obrębu Gręzówka-Kolonia. Głosowanie jawne | 11:13
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na 2024 rok z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Głosowanie jawne | 11:18
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Głosowanie jawne | 11:28
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 11:29
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum