+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 3512
  [tytul] => LXXVII sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
  [data] => 2023-10-27 10:07:20
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

LXXVII sesja Rady Gminy Łuków

27.10.2023 10:07

Lokalizacja: Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna


Data wytworzenia: 2023-10-27 10:00:00 | Data udostępnienia: 2023-11-02 09:55:36 | Sporządzone przez: Niuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad. Głosowanie jawne | 10:13
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 4. Przyjęcie protokołu z LXXVI sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne | 10:14
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 14
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych i sołtysów.
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 8. Informacja o podmiotach wyznaczonych przez Wójta Gminy Łuków do przyjmowania skazanych w celu wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej na rok 2024.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Łuków w roku szkolnym 2022/2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. Głosowanie jawne | 11:51
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Głosowanie jawne | 11:59
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 12:33
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 14
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Głosowanie jawne | 13:18
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 13:19
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum