+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 1132
  [tytul] => XXXIII sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna 
  [data] => 2021-02-26 10:20:32
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

XXXIII sesja Rady Gminy Łuków

26.02.2021 10:20

Lokalizacja: Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna


Data wytworzenia: 2021-02-26 10:00:00 | Data udostępnienia: 2021-03-12 14:53:11 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łuków w miejscowości Dąbie. Głosowanie jawne | 10:24
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu. Głosowanie jawne | 10:24
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu. Głosowanie jawne | 10:25
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu. Głosowanie jawne | 10:25
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 10:26
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Łuków na 2021 rok. Głosowanie jawne | 10:58
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części powierzchni dachowej budynków komunalnych Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 11:02
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łuków w miejscowości Dąbie. Głosowanie jawne | 11:32
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu. Głosowanie jawne | 12:20
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu. Głosowanie jawne | 12:25
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu. Głosowanie jawne | 12:28
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Głosowanie jawne | 12:45
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 12:46
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum