+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 1174
  [tytul] => XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
  [data] => 2021-03-11 13:06:49
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy

11.03.2021 13:06

Lokalizacja: Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna


Data wytworzenia: 2021-03-11 13:00:00 | Data udostępnienia: 2021-03-12 08:27:32 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia gminno-powiatowego w celu opracowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021 - 2030 obejmującego Miasto Łuków, Gminę Łuków, Gminę Stanin oraz Powiat Łukowski w granicach wyżej wymienionych samorządów. Głosowanie jawne | 13:28
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Głosowanie jawne | 13:34
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 13:35
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum