+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 1262
  [tytul] => XXXVI sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
  [data] => 2021-04-30 10:07:16
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

XXXVI sesja Rady Gminy Łuków

30.04.2021 10:07

Lokalizacja: Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna


Data wytworzenia: 2021-04-30 10:00:00 | Data udostępnienia: 2021-05-04 13:01:29 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII, XXXIV i XXXV sesji Rady Gminy Łuków.
  1. Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy Głosowanie jawne | 10:11
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 12
  2. Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Głosowanie jawne | 10:12
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  3. Protokół z XXXV sesji Rady Gminy Głosowanie jawne | 10:13
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 12
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie za rok 2020.
 8. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 marca 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łuków na rok 2021. Głosowanie jawne | 11:10
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zastosowania dopłaty z budżetu gminy dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 11:16
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łuków w miejscowości Ryżki. Głosowanie jawne | 11:20
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Grobelka w miejscowości Ławki. Głosowanie jawne | 11:24
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Zawadzkich w miejscowości Ryżki. Głosowanie jawne | 11:31
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w zakresie zmiany zapisów tekstowych dla obszarów PU - zabudowy produkcyjno - usługowej. Głosowanie jawne | 11:54
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w zakresie zmiany przeznaczenia terenów części sołectwa Szczygły Górne. Głosowanie jawne | 12:05
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w zakresie zmiany przeznaczenia terenów części sołectwa Czerśl. Głosowanie jawne | 12:07
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w zakresie zmiany przeznaczenia terenów części sołectwa Ryżki. Głosowanie jawne | 12:09
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w zakresie zmiany przeznaczenia terenów części sołectwa Rzymy Las. Głosowanie jawne | 12:12
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu. Głosowanie jawne | 12:15
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu. Głosowanie jawne | 12:20
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Głosowanie jawne | 12:28
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 12:29
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Głosowanie jawne | 12:40
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 12
 24. Sprawy różne i wolne wnioski.
 25. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum