+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 1349
  [tytul] => XXXVII sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Żłobek Gminy "MALUCH" w Łukowie
  [data] => 2021-05-31 10:05:02
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

XXXVII sesja Rady Gminy Łuków

31.05.2021 10:05

Lokalizacja: Żłobek Gminy "MALUCH" w Łukowie


Data wytworzenia: 2021-05-31 10:00:00 | Data udostępnienia: 2021-06-02 14:02:37 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2021-05-31 10:00:00 | Data udostępnienia: 2021-06-02 14:03:56 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2021-05-31 10:00:00 | Data udostępnienia: 2021-06-02 14:04:28 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 10:08
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych i sołtysów.
 7. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie za 2020 rok.
 8. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łuków w miejscowości Jadwisin. Głosowanie jawne | 10:49
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Głosowanie jawne | 11:15
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 11:16
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum