+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 1423
  [tytul] => XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
  [data] => 2021-06-14 14:03:56
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Łuków

14.06.2021 14:03

Lokalizacja: Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna


Data wytworzenia: 2021-06-14 14:00:00 | Data udostępnienia: 2021-06-24 07:49:23 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/163/2020 Rady Gminy Łuków z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Gręzówka-Kolonia. Głosowanie jawne | 14:10
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji. Głosowanie jawne | 14:14
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Głosowanie jawne | 14:37
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 14:37
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum