+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 1607
  [tytul] => XL nadzwyczajna sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
  [data] => 2021-08-19 12:05:04
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

XL nadzwyczajna sesja Rady Gminy Łuków

19.08.2021 12:05

Lokalizacja: Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna


Data wytworzenia: 2021-08-19 12:00:00 | Data udostępnienia: 2021-08-20 11:47:42 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na 2022 rok z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Głosowanie jawne | 12:13
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Głosowanie jawne | 12:26
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 12:27
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum