+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 1670
  [tytul] => XLI sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Żłobek Gminy "MALUCH" w Łukowie
  [data] => 2021-09-30 10:12:12
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

XLI sesja Rady Gminy Łuków

30.09.2021 10:12

Lokalizacja: Żłobek Gminy "MALUCH" w Łukowie


Data wytworzenia: 2021-09-30 10:00:00 | Data udostępnienia: 2021-10-01 09:01:57 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2021-09-30 10:00:00 | Data udostępnienia: 2021-10-01 09:02:22 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL sesji Rady Gminy Łuków.
  1. Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Łuków Głosowanie jawne | 10:16
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
  2. Protokół z XL sesji Rady Gminy Łuków Głosowanie jawne | 10:17
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych i sołtysów.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łuków, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie za I półrocze 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe. Głosowanie jawne | 11:14
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022. Głosowanie jawne | 11:16
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w obszarze wsi Gołaszyn nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków. Głosowanie jawne | 11:19
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w obszarze wsi Gołaszyn. Głosowanie jawne | 11:19
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w obszarze wsi Świdry nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków. Głosowanie jawne | 11:22
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w obszarze wsi Świdry. Głosowanie jawne | 11:23
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że ustalenia zmiany zapisów tekstowych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w obszarze wsi Świdry nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków. Głosowanie jawne | 11:25
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany zapisów tekstowych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w obszarze wsi Świdry. Głosowanie jawne | 11:25
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w obszarze wsi Ryżki nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków. Głosowanie jawne | 11:29
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Ryżki. Głosowanie jawne | 11:30
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Głosowanie jawne | 12:10
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 12:11
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 20. Sprawy różne i wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum