+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 1731
  [tytul] => XLII sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Żłobek Gminy "MALUCH" w Łukowie
  [data] => 2021-10-29 10:10:01
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

XLII sesja Rady Gminy Łuków

29.10.2021 10:10

Lokalizacja: Żłobek Gminy "MALUCH" w Łukowie


Data wytworzenia: 2021-10-29 10:00:00 | Data udostępnienia: 2021-10-29 15:00:14 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2021-10-29 10:00:00 | Data udostępnienia: 2021-10-29 15:00:38 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne | 10:14
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 13
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienie radnych i sołtysów.
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 8. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, a także opinia Prezesa Sądu Rejonowego dotycząca potrzeb sądu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych na 2022 rok.
 9. Informacja o realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Łuków w roku szkolnym 2020/2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Głosowanie jawne | 11:22
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 162 położonej w miejscowości Klimki. Głosowanie jawne | 11:27
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Gręzówka, Nowa Gręzówka i Gręzówka-Kolonia. Głosowanie jawne | 11:52
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/222/2020 Rady Gminy Łuków z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Głosowanie jawne | 12:26
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXX/220/2020 Rady Gminy Łuków z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Głosowanie jawne | 12:28
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Głosowanie jawne | 12:40
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 12:41
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum