+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 2007
  [tytul] => XLV sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków
  [data] => 2022-01-28 10:00:30
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

XLV sesja Rady Gminy Łuków

28.01.2022 10:00

Lokalizacja: Sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków


Data wytworzenia: 2022-01-28 10:00:00 | Data udostępnienia: 2022-01-28 13:49:09 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 10:08
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych i sołtysów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Łuków na 2022 rok. Głosowanie jawne | 10:31
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Łazy. Głosowanie jawne | 10:36
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Ryżki. Głosowanie jawne | 10:39
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym "Maluch" w Łukowie. Głosowanie jawne | 10:43
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu. Głosowanie jawne | 10:48
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Głosowanie jawne | 10:54
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 10:55
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum