+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 2078
  [tytul] => XLVI sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
  [data] => 2022-02-25 10:09:10
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

XLVI sesja Rady Gminy Łuków

25.02.2022 10:09

Lokalizacja: Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna


Data wytworzenia: 2022-02-25 10:00:00 | Data udostępnienia: 2022-02-28 11:45:39 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad. Głosowanie jawne | 10:12
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 10:13
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 9
 5. Stanowisko Rady Gminy Łuków wobec zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Wystąpienia radnych.
 8. Raport z konsultacji społecznych w sprawie połączenia trzech miejscowości "Gręzówka", "Nowa Gręzówka" oraz "Gręzówka-Kolonia" w jedną miejscowość o nazwie "Gręzówka".
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 10:55
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Głosowanie jawne | 11:03
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 7 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/163/2020 Rady Gminy Łuków z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Gręzówka-Kolonia zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/268/2021 Rady Gminy Łuków z dnia 14 czerwca 2021 r. Głosowanie jawne | 11:06
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łuków na rok 2022. Głosowanie jawne | 11:16
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Głosowanie jawne | 11:22
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 10
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 11:23
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum