+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 2218
  [tytul] => XLVIII sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
  [data] => 2022-04-29 10:08:14
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

XLVIII sesja Rady Gminy Łuków

29.04.2022 10:08

Lokalizacja: Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna


Data wytworzenia: 2022-04-29 10:00:00 | Data udostępnienia: 2022-04-29 13:58:28 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Głosowanie jawne | 10:12
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami
 6. Wystąpienia radnych
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie za 2021 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Łuków dotyczącego utworzenia kierunku lekarskiego na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach Głosowanie jawne | 10:54
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zastosowania dopłaty z budżetu gminy dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łuków Głosowanie jawne | 10:59
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łuków w miejscowości Łazy Głosowanie jawne | 11:01
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Podjęcie uchwały w sprawie częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków Głosowanie jawne | 11:05
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu Głosowanie jawne | 11:13
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu. Głosowanie jawne | 11:13
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Głosowanie jawne | 11:21
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Głosowanie jawne | 11:22
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 16. Sprawy różne i wolne wnioski
 17. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum