+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 2273
  [tytul] => XLIX sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków
  [data] => 2022-05-27 10:07:28
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

XLIX sesja Rady Gminy Łuków

27.05.2022 10:07

Lokalizacja: Sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków


Data wytworzenia: 2022-05-27 10:00:00 | Data udostępnienia: 2022-05-30 09:03:19 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Głosowanie jawne | 10:10
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami
 6. Wystąpienia radnych
 7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łuków Głosowanie jawne | 10:45
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Głosowanie jawne | 10:58
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Głosowanie jawne | 10:59
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Sprawy różne i wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum