+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 2413
  [tytul] => LIII sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
  [data] => 2022-07-29 10:08:57
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

LIII sesja Rady Gminy Łuków

29.07.2022 10:08

Lokalizacja: Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna


Data wytworzenia: 2022-07-29 10:00:00 | Data udostępnienia: 2022-08-01 09:01:39 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2022-07-29 10:00:00 | Data udostępnienia: 2022-08-01 09:02:28 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad. Głosowanie jawne | 10:19
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 4. Przyjęcie protokołu z sesji:
  1. LI sesji Rady Gminy Głosowanie jawne | 10:20
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
  2. LII sesji Rady Gminy Głosowanie jawne | 10:21
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 13
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych i sołtysów.
 7. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
 8. Debata nad raportem o stanie gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 11:35
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łuków za 2021 rok:
  1. wysłuchanie przez Radę Gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  2. przedstawienie opinii komisji branżowych i Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,
  3. złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Łuków z wykonania budżetu za 2021 rok, Głosowanie jawne | 12:56
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Głosowanie jawne | 12:57
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/232/2013 Rady Gminy Łuków z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Ławki. Głosowanie jawne | 13:03
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/194/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Gołaszyn i Ławki. Głosowanie jawne | 13:03
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie. Głosowanie jawne | 13:23
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 13
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum