+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 2550
  [tytul] => LVI sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
  [data] => 2022-09-30 10:08:02
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

LVI sesja Rady Gminy Łuków

30.09.2022 10:08

Lokalizacja: Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna


Data wytworzenia: 2022-09-30 10:00:00 | Data udostępnienia: 2022-10-02 19:31:44 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad. Głosowanie jawne | 10:10
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Przyjęcie protokołu z LIV i LV sesji Rady Gminy:
  1. Protokół z LIV sesji Rady Gminy Głosowanie jawne | 10:11
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  2. Protokół z LV sesji Rady Gminy Głosowanie jawne | 10:12
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 12
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych i sołtysów.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łuków, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie za I półrocze 2022 roku.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Łuków. Głosowanie jawne | 11:02
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu. Głosowanie jawne | 11:06
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Głosowanie jawne | 11:41
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 11:42
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum