+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 2644
  [tytul] => LVIII sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
  [data] => 2022-11-03 09:59:04
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

LVIII sesja Rady Gminy Łuków

03.11.2022 09:59

Lokalizacja: Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna


Data wytworzenia: 2022-11-03 10:00:00 | Data udostępnienia: 2022-12-06 16:41:19 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2022-11-03 10:00:00 | Data udostępnienia: 2022-12-06 16:42:38 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LVI i LVII sesji Rady Gminy Łuków.
  1. Protokół z LVI sesji Rady Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 10:14
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
  2. Protokół z LVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 10:14
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 15
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych i sołtysów.
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 8. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, a także opinia Prezesa Sądu Rejonowego dotycząca potrzeb sądu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych na 2023 rok.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Łuków w roku szkolnym 2021/2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z tym samym dzierżawcą na czas oznaczony do 5 lat w trybie bezprzetargowym. Głosowanie jawne | 11:47
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 r. Głosowanie jawne | 12:26
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 12:33
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 12:34
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 14. Podjęcie uchwały zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Głosowanie jawne | 12:39
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu. Głosowanie jawne | 12:43
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu. Głosowanie jawne | 12:44
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Głosowanie jawne | 12:56
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 12:57
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 19. Sprawy różne i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum