+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 2879
  [tytul] => LXIV sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
  [data] => 2023-01-27 10:09:04
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

LXIV sesja Rady Gminy Łuków

27.01.2023 10:09

Lokalizacja: Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna


Data wytworzenia: 2023-01-27 10:09:00 | Data udostępnienia: 2023-04-11 10:18:55 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2023-01-27 11:35:00 | Data udostępnienia: 2023-04-11 10:33:43 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad. Głosowanie jawne | 10:15
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne | 10:17
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych i sołtysów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Łuków na 2023 rok. Głosowanie jawne | 10:37
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łuków na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Głosowanie jawne | 10:43
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Głosowanie jawne | 10:46
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Głosowanie jawne | 10:48
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu. Głosowanie jawne | 10:55
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu. Głosowanie jawne | 10:55
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu. Głosowanie jawne | 10:56
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu. Głosowanie jawne | 10:57
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu. Głosowanie jawne | 11:01
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Głosowanie jawne | 11:08
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 11:09
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 11:13
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 19. Sprawy różne i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum