+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 2947
  [tytul] => LXV sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
  [data] => 2023-02-28 10:06:33
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

LXV sesja Rady Gminy Łuków

28.02.2023 10:06

Lokalizacja: Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna


Data wytworzenia: 2023-02-28 11:17:00 | Data udostępnienia: 2023-04-11 10:38:52 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2023-02-28 12:05:00 | Data udostępnienia: 2023-04-11 10:40:00 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad. Głosowanie jawne | 10:14
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 4. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne | 10:15
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 14
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych i sołtysów
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łuków na lata 2023 – 2025. Głosowanie jawne | 10:44
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łuków na rok 2023. Głosowanie jawne | 10:50
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Głosowanie jawne | 10:54
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 11:00
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/197/2020 Rady Gminy Łuków z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Łazy zmienionej Uchwałą Nr XLIV/318/2021 Rady Gminy Łuków z dnia 29 grudnia 2021 r.. Głosowanie jawne | 11:04
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/191/2020 Rady Gminy Łuków z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Role. Głosowanie jawne | 11:05
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Gręzówka-Kolonia – etap II nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków. Głosowanie jawne | 11:10
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Gręzówka - Kolonia – etap II. Głosowanie jawne | 11:11
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze obrębu Suleje nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków. Głosowanie jawne | 11:16
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze obrębu Suleje. Głosowanie jawne | 11:17
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łukowskiemu. Głosowanie jawne | 11:40
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Głosowanie jawne | 11:46
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 11:49
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 20. Sprawy różne i wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum