+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 3026
  [tytul] => LXVII sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków
  [data] => 2023-03-31 10:04:40
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

LXVII sesja Rady Gminy Łuków

31.03.2023 10:04

Lokalizacja: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków


Data wytworzenia: 2023-03-31 12:00:00 | Data udostępnienia: 2023-04-11 10:42:38 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2023-03-31 02:01:00 | Data udostępnienia: 2023-04-11 10:43:35 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad. Głosowanie jawne | 10:12
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne | 10:13
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 13
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/53/03 Rady Gminy Łuków z dnia 23 października 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw. Głosowanie jawne | 10:38
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/28/07 Rady Gminy Łuków z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Podgaj i Wagram. Głosowanie jawne | 10:40
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Głosowanie jawne | 11:23
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Sielanki w miejscowości Ławki. Głosowanie jawne | 11:26
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Krynka. Głosowanie jawne | 11:29
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w zakresie zmiany przeznaczenia terenów części sołectwa Czerśl. Głosowanie jawne | 11:32
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w zakresie zmiany przeznaczenia terenów części sołectwa Dąbie. Głosowanie jawne | 11:35
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w zakresie zmiany przeznaczenia terenów części sołectwa Gołąbki i Jadwisin. Głosowanie jawne | 11:54
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w zakresie zmiany przeznaczenia terenów części sołectwa Gręzówka. Głosowanie jawne | 11:44
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w zakresie zmiany przeznaczenia terenów części sołectwa Krynka. Głosowanie jawne | 11:56
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w zakresie zmiany przeznaczenia terenów części sołectw Strzyżew i Turze Rogi. Głosowanie jawne | 11:58
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w zakresie zmiany przeznaczenia terenów części sołectwa Świdry. Głosowanie jawne | 11:59
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w zakresie zmiany przeznaczenia terenów części obrębów geodezyjnych Aleksandrów, Biardy, Dąbie, Dminin, Gołaszyn, Gołąbki, Jeziory, Krynka, Ławki, Łazy, Ryżki, Strzyżew, Suchocin, Świdry i Zarzecz Łukowski. Głosowanie jawne | 12:22
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany zapisów tekstowych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w zakresie dopuszczenia lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii. Głosowanie jawne | 12:26
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w zakresie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin. Głosowanie jawne | 12:29
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/259/2021 Rady Gminy Łuków z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w zakresie zmiany przeznaczenia terenów części sołectwa Rzymy-Las. Głosowanie jawne | 12:30
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/199/2020 Rady Gminy Łuków z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Biardy. Głosowanie jawne | 12:32
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany zapisów tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków. Głosowanie jawne | 12:35
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Głosowanie jawne | 12:45
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 12:46
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 26. Sprawy różne i wolne wnioski.
 27. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum