+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 438
  [tytul] => XIX Sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => Sesja budżetowa
  [lokalizacja] => Sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków
  [data] => 2019-12-30 10:13:27
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

XIX Sesja Rady Gminy Łuków

30.12.2019 10:13

Lokalizacja: Sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków
Sesja budżetowa


Data wytworzenia: 2019-12-30 10:00:00 | Data udostępnienia: 2020-04-16 13:47:27 | Sporządzone przez: Gmina Łuków | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad
  1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Łuków na 2020 r. Głosowanie jawne | 10:17
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Głosowanie jawne | 10:18
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Głosowanie jawne | 10:18
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy
  1. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Głosowanie jawne | 10:20
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 13
  2. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Głosowanie jawne | 10:20
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 13
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami
 6. Wystąpienia radnych i sołtysów
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 Głosowanie jawne | 10:50
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łuków Głosowanie jawne | 10:55
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy Głosowanie jawne | 10:57
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Głosowanie jawne | 11:00
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu Głosowanie jawne | 11:03
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Głosowanie jawne | 11:06
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Łuków na 2020 r. Głosowanie jawne | 11:17
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Głosowanie jawne | 11:48
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok Głosowanie jawne | 13:34
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Głosowanie jawne | 13:40
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Głosowanie jawne | 13:40
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 18. Sprawy różne i wolne wnioski
 19. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum