+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 535
  [tytul] => XX Sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków 
  [data] => 2020-02-27 10:04:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

XX Sesja Rady Gminy Łuków

27.02.2020 10:04

Lokalizacja: Sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków


Data wytworzenia: 2020-02-27 10:00:00 | Data udostępnienia: 2020-04-16 13:39:22 | Sporządzone przez: Gmina Łuków | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad Głosowanie jawne | 10:09
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Głosowanie jawne | 10:10
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami
 6. Wystąpienia radnych i sołtysów
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Łuków na 2020 rok Głosowanie jawne | 11:39
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Siedlcach Głosowanie jawne | 11:42
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Łuków Głosowanie jawne | 11:43
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łuków na lata 2020 – 2022 Głosowanie jawne | 11:50
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Łuków Głosowanie jawne | 11:52
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Pod Dębami w miejscowości Ryżki Głosowanie jawne | 11:55
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany zapisów tekstowych Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w obszarze wsi Świdry Głosowanie jawne | 11:59
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany zapisów tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków Głosowanie jawne | 12:05
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/2019 Rady Gminy Łuków z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Głosowanie jawne | 13:59
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Głosowanie jawne | 14:04
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Głosowanie jawne | 14:05
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Głosowanie jawne | 14:11
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Głosowanie jawne | 14:12
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 20. Sprawy różne i wolne wnioski
 21. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum