+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 560
  [tytul] => XXII Sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków 
  [data] => 2020-03-27 10:01:38
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

XXII Sesja Rady Gminy Łuków

27.03.2020 10:01

Lokalizacja: Sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków


Data wytworzenia: 2020-03-27 10:00:00 | Data udostępnienia: 2020-03-27 13:03:43 | Sporządzone przez: Urząd Gminy Łuków | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad Głosowanie jawne | 10:05
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy
  1. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Głosowanie jawne | 10:06
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Łuków Głosowanie jawne | 10:06
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Informacja Wójta z działaności między sesjami
 6. Wystąpienia radnych
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdornności zwierząt ta terenie Gminy Łuków na rok 2020 Głosowanie jawne | 10:33
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/129/20I9 Rady Gminy Łuków z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Sięciaszka Pierwsza i Zalesie Głosowanie jawne | 10:36
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Dąbie, Sięciaszka Pierwsza i Zalesie Głosowanie jawne | 10:37
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Gręzówka-Kolonia Głosowanie jawne | 10:39
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Głosowanie jawne | 10:56
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Głosowanie jawne | 10:56
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 13. Sprawy różne i wolne wnioski
 14. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum