+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 587
  [tytul] => XXIII Sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => Sesja nadzwyczajna
  [lokalizacja] => Sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków 
  [data] => 2020-04-23 14:30:01
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

XXIII Sesja Rady Gminy Łuków

23.04.2020 14:30

Lokalizacja: Sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków
Sesja nadzwyczajna

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad Głosowanie jawne | 14:33
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu Głosowanie jawne | 14:37
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łuków, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Głosowanie jawne | 14:41
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Głosowanie jawne | 14:50
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Głosowanie jawne | 14:51
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 8. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum