+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 605
  [tytul] => XXIV sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Urząd Gminy Łuków
  [data] => 2020-05-29 10:09:12
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

XXIV sesja Rady Gminy Łuków

29.05.2020 10:09

Lokalizacja: Urząd Gminy Łuków


Data wytworzenia: 2020-05-29 10:00:00 | Data udostępnienia: 2021-06-16 09:52:53 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2020-05-29 10:00:00 | Data udostępnienia: 2021-06-16 09:52:54 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2020-05-29 10:00:00 | Data udostępnienia: 2021-06-16 09:58:11 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad Głosowanie jawne | 10:25
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 14
 4. Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII sesji Rady Gminy Łuków.
  1. Przyjęcie protokołu z XXII Głosowanie jawne | 10:27
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
  2. Przyjęcie protokołu z XXIII Głosowanie jawne | 10:28
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych i sołtysów.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie za rok 2019.
 8. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 marca 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/166/2020 Rady Gminy Łuków z dnia 23 kwietnia 2020 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu Głosowanie jawne | 11:35
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030 Głosowanie jawne | 11:48
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Łuków” na lata 2015 – 2020 z perspektywą do roku 2023. Głosowanie jawne | 11:51
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze obrębów Biardy, Gręzówka i Świdry nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków Głosowanie jawne | 11:54
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze obrębów Biardy, Gręzówka i Świdry. Głosowanie jawne | 11:56
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 14. Podjęcie uchwały w sprawie częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków. Głosowanie jawne | 12:35
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 15
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy zawartej dnia 30 czerwca 2017 r. Głosowanie jawne | 12:38
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Głosowanie jawne | 12:54
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 12:55
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 18. Sprawy różne i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum