+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 626
  [tytul] => XXV sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Urząd Gminy Łuków
  [data] => 2020-06-30 10:10:48
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

XXV sesja Rady Gminy Łuków

30.06.2020 10:10

Lokalizacja: Urząd Gminy Łuków


Data wytworzenia: 2020-06-30 10:00:00 | Data udostępnienia: 2020-06-30 13:27:34 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2020-06-30 10:00:00 | Data udostępnienia: 2020-06-30 13:28:50 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 10:14
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 12
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych i sołtysów.
 7. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie za rok 2019.
 8. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu. Głosowanie jawne | 11:51
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Głosowanie jawne | 12:11
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 12:11
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum