+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 676
  [tytul] => XXVII sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Żłobek Gminy 
  [data] => 2020-08-25 10:07:51
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

XXVII sesja Rady Gminy Łuków

25.08.2020 10:07

Lokalizacja: Żłobek Gminy


Data wytworzenia: 2020-08-25 10:00:00 | Data udostępnienia: 2020-08-26 08:59:17 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2020-08-25 10:00:00 | Data udostępnienia: 2020-08-26 08:59:59 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2020-08-25 10:00:00 | Data udostępnienia: 2020-08-26 09:01:30 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2020-08-25 10:00:00 | Data udostępnienia: 2020-08-26 09:02:47 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad Głosowanie jawne | 10:13
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 10:27
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienie radnych i sołtysów.
 7. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
 8. Debata nad raportem o stanie gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 12:27
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łuków za 2019 rok:
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  2. przedstawienie opinii komisji branżowych i Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,
  3. złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Łuków z wykonania budżetu za 2019 rok, Głosowanie jawne | 13:47
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łuków z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Głosowanie jawne | 13:48
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej jednostki paliwa w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021. Głosowanie jawne | 14:04
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków. Głosowanie jawne | 14:41
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze obrębu Suleje. Głosowanie jawne | 14:44
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Role. Głosowanie jawne | 14:44
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Klimki. Głosowanie jawne | 14:45
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Świdry. Głosowanie jawne | 14:46
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Gołaszyn i Ławki. Głosowanie jawne | 14:46
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Gołąbki. Głosowanie jawne | 14:47
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Szczygły Dolne i Szczygły Górne. Głosowanie jawne | 14:47
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Łazy. Głosowanie jawne | 14:48
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Ryżki. Głosowanie jawne | 14:48
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Biardy. Głosowanie jawne | 14:49
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w zakresie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów przeznaczonych pod urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii. Głosowanie jawne | 14:56
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 24. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZEDŁUŻENIE UMOWY UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI ZAWARTEJ DNIA 24 SIERPNIA 2014 R. Z TYM SAMYM PODMIOTEM, NA CZAS OZNACZONY DO 5 LAT. Głosowanie jawne | 14:58
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 25. Sprawy różne i wolne wnioski.
 26. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum