+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 971
  [tytul] => XXXII sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
  [data] => 2020-12-29 10:07:34
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

XXXII sesja Rady Gminy Łuków

29.12.2020 10:07

Lokalizacja: Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna


Data wytworzenia: 2020-12-29 10:00:00 | Data udostępnienia: 2021-06-02 14:11:20 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2020-12-29 10:00:00 | Data udostępnienia: 2021-06-02 14:12:38 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2020-12-29 10:00:00 | Data udostępnienia: 2021-06-24 09:03:44 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI sesji Rady Gminy Łuków
  1. Protokół z XXX sesji Rady Gminy Głosowanie jawne | 10:11
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  2. Protokół z XXXI sesji Rady Gminy Głosowanie jawne | 10:12
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 14
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łuków na 2021. Głosowanie jawne | 10:33
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Północna w miejscowości Gręzówka. Głosowanie jawne | 10:38
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Brzozowa w miejscowości Dąbie. Głosowanie jawne | 10:39
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Chabrowa w miejscowości Krynka. Głosowanie jawne | 10:39
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w zakresie zmiany przeznaczenia terenów części sołectwa Świdry. Głosowanie jawne | 10:43
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Głosowanie jawne | 10:48
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 10:48
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 13:39
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok. Głosowanie jawne | 13:40
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum