+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Zakrzew

          Array
(
  [id] => 188
  [tytul] => X/2019 Sesja Rady Gminy Zakrzew
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Urząd Gminy Zakrzew
  [data] => 2019-07-12 08:09:26
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 2710
)
         

X/2019 Sesja Rady Gminy Zakrzew

12.07.2019 08:09

Lokalizacja: Urząd Gminy Zakrzew


PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienie gości zaproszonych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2019 – 2025. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2019. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia, przejęcia należności i zobowiązań likwidowanej jednostki budżetowej – Gimnazjum Publiczne Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zakrzew, określonej działką Nr 302 położonej w obrębie Taczów. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zakrzew, określonej działką nr 200/2 położonej w obrębie Taczów. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/67/2019 z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Jaszowice, w gminie Zakrzew, powiat radomski, woj. mazowieckie. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 14
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zakrzew. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Zakrzew. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Zakrzew. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Zakrzew. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 16. Informacja dotycząca skargi Prokuratora Rejonowego Radom – Zachód w Radomiu.
 17. Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum