+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Miasta i Gminy Zagórz

          Array
(
  [id] => 1103
  [tytul] => XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Zagórzu
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Sala narad Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórzu przy ul. Targowej 5 (budynek OSP) 
  [data] => 2021-02-11 07:49:07
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 2703
)
         

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Zagórzu

11.02.2021 07:49

Lokalizacja: Sala narad Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórzu przy ul. Targowej 5 (budynek OSP)


Data wytworzenia: 2021-02-11 08:00:00 | Data udostępnienia: 2021-04-12 08:12:20 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Obsługa Rady Zagórz

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Powołanie sekretarza sesji.
  1. Pan Adam Malec
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych z posiedzeń odbytych w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zagórz, /DRUK Nr 1/, Głosowanie jawne | 08:22
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 7. 2) zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Zagórz o nazwie „LESKA GÓRA – I”, /DRUK Nr 2/, Głosowanie jawne | 08:24
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 8. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok, /DRUK Nr 3/, Głosowanie jawne | 08:27
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 9. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zagórz, /DRUK NR 4/, Głosowanie jawne | 08:29
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 10. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Zagórz na rok 2021, /DRUK Nr 5/, Głosowanie jawne | 08:31
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 11. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórz na rok 2021, /DRUK Nr 6/, Głosowanie jawne | 08:33
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 12. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Zagórz na 2021 rok Nr XXVII/199/2020 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 30 grudnia 2020 r./DRUK Nr 7/. Głosowanie jawne | 08:38
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 13. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o pracy w okresie międzysesyjnym.
 14. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum