+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 1036
  [tytul] => XXII Sesja Rady Powiatu
  [opis] => Sesja zdalna - Nadzwyczajna
  [lokalizacja] => Sesja zdalna
  [data] => 2020-11-19 15:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

XXII Sesja Rady Powiatu

19.11.2020 15:00

Lokalizacja: Sesja zdalna
Sesja zdalna - Nadzwyczajna

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Podjęcie uchwał: a) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Leskiego/Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku do realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 9.4. b) zmieniająca uchwałę Nr XVII.97.2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. w Powiecie Leskim, c) w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Leskiego.
 5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2019 r. dokonanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lesku i Starostę Leskiego.
 6. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum