+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 1037
  [tytul] => XXIII Sesja Rady Powiatu
  [opis] => Sesja zdalna
  [lokalizacja] => Sesja zdalna
  [data] => 2020-12-29 14:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

XXIII Sesja Rady Powiatu

29.12.2020 14:00

Lokalizacja: Sesja zdalna
Sesja zdalna


Data wytworzenia: 2020-12-29 14:00:00 | Data udostępnienia: 2021-01-21 07:47:47 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich sesji (Nr: XXI, XXII).
 5. Powołanie Komisji Wniosków.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwał: a) Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2021: omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, przedstawienie opinii i wniosków komisji i radnych, przedstawienie opinii RIO, przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji i radnych, dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, głosowanie nad projektem uchwały budżetowej, b) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2021-2028 c) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2020 d) w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku e) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Leskiego w roku 2021
 9. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Oświadczenia i wystąpienia radnych i innych osób.
 12. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
 13. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum