+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 1779
  [tytul] => XXVII Sesja Rady Powiatu
  [opis] => Sesja zdalna
  [lokalizacja] => Sesja zdalna
  [data] => 2021-04-21 15:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

XXVII Sesja Rady Powiatu

21.04.2021 15:00

Lokalizacja: Sesja zdalna
Sesja zdalna


Data wytworzenia: 2021-04-21 15:00:00 | Data udostępnienia: 2021-11-04 18:53:17 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Podjęcie uchwały: a) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Leskiego do realizacji projektu pt. „Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami” współfinansowanego w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do projektu
 5. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum