+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 2079
  [tytul] => XXXIII Sesja Rady Powiatu
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Sala posiedzeń
  [data] => 2021-12-30 13:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

XXXIII Sesja Rady Powiatu

30.12.2021 13:00

Lokalizacja: Sala posiedzeń


Data wytworzenia: 2021-12-30 13:00:00 | Data udostępnienia: 2022-02-18 07:09:13 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji
 4. Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich sesji
 5. Powołanie Komisji Wniosków
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu
 7. Interpelacje radnych
 8. Podjęcie uchwał: a) Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2022, b) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2022-2030, c) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2021, d) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI.192.2021 Rady Powiatu Leskiego z dnia 26 listopada 2021 w sprawie ustalenia diet radnych powiatu
 9. Wolne wnioski i zapytania radnych
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 11. Oświadczenia i wystąpienia radnych i innych osób
 12. Sprawozdanie Komisji Wniosków
 13. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum