+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 2081
  [tytul] => XXXI Sesja Rady Powiatu
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Sala posiedzeń
  [data] => 2021-11-26 14:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

XXXI Sesja Rady Powiatu

26.11.2021 14:00

Lokalizacja: Sala posiedzeń


Data wytworzenia: 2021-11-26 14:00:00 | Data udostępnienia: 2022-02-18 07:18:02 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji
 4. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej sesji
 5. Powołanie Komisji Wniosków
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu
 7. Interpelacje radnych
 8. Podjęcie uchwał: a) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2021, b) zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Lesku Nr XXV.146.2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. w Powiecie Leskim, w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Lesku nr XXX.174.2021 z dnia 1 października 2021 r., c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego, d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego, e) w sprawie ustalenia na obszarze Powiatu Leskiego wysokości opłat na 2022 rok za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, f) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Leskiego w roku 2022, g) w sprawie ustalenia diet radnych powiatu, h) w sprawie wynagrodzenia Starosty Leskiego
 9. Wolne wnioski i zapytania radnych
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 11. Oświadczenia i wystąpienia radnych i innych osób
 12. Sprawozdanie Komisji Wniosków
 13. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum