+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 2997
  [tytul] => XLVII Sesja Rady Powiatu
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Sala posiedzeń
  [data] => 2023-02-17 12:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

XLVII Sesja Rady Powiatu

17.02.2023 12:00

Lokalizacja: Sala posiedzeń


Data wytworzenia: 2023-02-17 12:00:00 | Data udostępnienia: 2023-03-09 14:48:06 | Sporządzone przez: Biuro Rady Powiatu | Opublikowane przez: Biuro Rady Powiatu

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Interpelacje radnych. a) Usunięcie stanowiska w sprawie zamiaru budowy obwodnicy Leska. b) Przyjęcie stanowiska w sprawie zamiaru budowy obwodnicy Leska. Podjęcie uchwał: a) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2023, b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2023 – 2030, c) w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestry zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Powiatu Leskiego, d) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania w I kwartale 2023 roku, e) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Bieszczadnik” w Lesku wchodzącym w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku, f) w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za rok 2022 i 2023 r., g) w sprawie przyjęcia apelu w przedmiocie nadania statusu linii znaczenia obronnego liniom kolejowym: nr 108 [na odcinku Jasło – Sanok – Krościenko (Granica Państwa)] oraz nr 107 [na odcinku Zagórz – Łupków (Granica Państwa)], h) w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Leskiego na rok 2023. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Leskim za 2022 r. Przyjęcie Stanowiska Rady Powiatu Leskiego z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie ograniczenia populacji wilka w Bieszczadach.
 4. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum