+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 2999
  [tytul] => XLV Sesja Rady Powiatu
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Sala posiedzeń
  [data] => 2022-11-18 13:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

XLV Sesja Rady Powiatu

18.11.2022 13:00

Lokalizacja: Sala posiedzeń


Data wytworzenia: 2022-11-18 13:00:00 | Data udostępnienia: 2023-03-09 14:49:48 | Sporządzone przez: Biuro Rady Powiatu | Opublikowane przez: Biuro Rady Powiatu

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Podjęcie uchwał: a) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2022 b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2022 – 2030 c) zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Leskiego Nr XXXV.206.2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. w Powiecie Leskim w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Powiatu Leskiego Nr XLII.234.2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r. d) w sprawie przeprowadzenia procedury wyboru firmy audytorskiej do zbadania bilansu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za rok 2022 i 2023 e) w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku, f) w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII.241.2022 Rady Powiatu Leskiego z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI.212.2022 Rady Powiatu Leskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zadań oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Leski, g) w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Powiat Leski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków h) w sprawie przyjęcia apelu i) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Leskiego w roku 2023. Informacja o wynikach oświadczeń majątkowych za 2021 r. dokonanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lesku i Starostę Leskiego
 4. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum