+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 3651
  [tytul] => LIII Sesja Rady Powiatu
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Sala posiedzeń
  [data] => 2023-09-29 12:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

LIII Sesja Rady Powiatu

29.09.2023 12:00

Lokalizacja: Sala posiedzeń


Data wytworzenia: 2023-09-29 15:00:00 | Data udostępnienia: 2023-12-14 11:45:10 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Podjęcie uchwał: a) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Leskiego, b) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2023, c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2023 – 2030, d) zmieniająca uchwałę Nr XLVIII.273.2023 z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. w Powiecie Leskim, e) w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku, f) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Leskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, g) w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Powiatu Leskiego oraz jego zastępcy w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza, h) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Leskiego - Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku do konkursu nr FEPK.07.13-IP.01-002/23 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpackiego 2021-2027, Działanie FEPK.07.13 Szkolnictwo zawodowe, i) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”.
 4. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum