+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 3652
  [tytul] => LIV Sesja Rady Powiatu
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Sala posiedzeń
  [data] => 2023-10-27 12:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

LIV Sesja Rady Powiatu

27.10.2023 12:00

Lokalizacja: Sala posiedzeń


Data wytworzenia: 2023-10-27 15:00:00 | Data udostępnienia: 2023-12-14 11:48:48 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Podjęcie uchwał: a) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego kwotę zabezpieczoną w budżecie powiatu na rok 2023, b) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego kwotę zabezpieczoną w budżecie powiatu na rok 2023, c) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego kwotę zabezpieczoną w budżecie powiatu na rok 2023, d) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2023, e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2023 – 2030, f) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów stanowiących własność Powiatu Leskiego, g) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów stanowiących własność Powiatu Leskiego, h) w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmującego Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego, k) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Leskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”, l) w sprawie zawiązania partnerstwa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach konkursu FEPK.07.03-IP.01-001/23.
 4. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum