+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 3653
  [tytul] => LVI Sesja Rady Powiatu
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Sala posiedzeń
  [data] => 2023-12-07 12:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

LVI Sesja Rady Powiatu

07.12.2023 12:00

Lokalizacja: Sala posiedzeń


Data wytworzenia: 2023-12-07 15:00:00 | Data udostępnienia: 2023-12-14 13:36:06 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Podjęcie uchwał: a) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2023, b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2023 – 2030, c) w sprawie rozpatrzenia petycji Komitetu Protestacyjnego przy SP ZOZ w Lesku dotyczącej odstąpienia od stanowiska Nr 3.2023 Rady Powiatu Leskiego z dnia 28.07.2023 r. w sprawie przyjęcia założeń do programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku w związku z trudną sytuacją finansową jednostki, d) w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców Powiatu Leskiego dotyczącej odstąpienia od stanowiska Nr 3.2023 Rady Powiatu Leskiego z dnia 28.07.2023 r. w sprawie przyjęcia założeń do programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku w związku z trudną sytuacją finansową jednostki, e) w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Leskiego, f) w sprawie powołania na pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Leskiego, g) w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/07 Rady Powiatu w Lesku z dnia 30.03.2007 r. w sprawie nadania nazwy i przyjęcia Statutu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lesku, h) w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Lesku i) w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku. j) w sprawie ustalenia na obszarze Powiatu Leskiego wysokości opłat na 2024 rok za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 4. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum