+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 3673
  [tytul] => L Sesja Rady Powiatu
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Sala posiedzeń
  [data] => 2023-06-30 10:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

L Sesja Rady Powiatu

30.06.2023 10:00

Lokalizacja: Sala posiedzeń


Data wytworzenia: 2023-06-30 15:00:00 | Data udostępnienia: 2023-12-19 07:46:25 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Podjęcie uchwał: a) w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leskiego, b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Leskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok, c) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Leskiego za rok budżetowy 2022, d) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za 2022 rok, e) w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Leskiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Średniej Wsi na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Powiatu Leskiego f) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2023, g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2023 – 2030, h) w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Leski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 4. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum