+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 3674
  [tytul] => XLIX Sesja Rady Powiatu
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Sala posiedzeń
  [data] => 2023-04-05 12:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

XLIX Sesja Rady Powiatu

05.04.2023 12:00

Lokalizacja: Sala posiedzeń


Data wytworzenia: 2023-04-05 12:00:00 | Data udostępnienia: 2023-12-19 07:48:55 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. 8. Podjęcie uchwał: a) w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza. b) w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza. c) w sprawie zmiany uchwały Nr X.67.2019 Rady Powiatu Leskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leski
 4. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum