+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 3904
  [tytul] => LVII Sesja Rady Powiatu
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Sali posiedzeń
  [data] => 2023-12-29 12:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

LVII Sesja Rady Powiatu

29.12.2023 12:00

Lokalizacja: Sali posiedzeń


Data wytworzenia: 2023-12-29 12:00:00 | Data udostępnienia: 2024-03-18 14:27:24 | Sporządzone przez: Buro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Podjęcie uchwał: a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2024 – 2030, b) Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2024, c) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2023, d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2023 – 2030, e) w sprawie załatwienia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku, f) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Leskiego w roku 2024, g) Wniosek Radnego Wiesława Matuszewskiego o skreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
 4. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum