+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 3906
  [tytul] => LIX Sesja Rady Powiatu
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Sali posiedzeń
  [data] => 2024-02-09 11:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

LIX Sesja Rady Powiatu

09.02.2024 11:00

Lokalizacja: Sali posiedzeń


Data wytworzenia: 2024-02-09 11:00:00 | Data udostępnienia: 2024-03-14 11:04:20 | Sporządzone przez: Buro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Podjęcie uchwał: a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego, b) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2024, c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2024 – 2030, d) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu niekonkurencyjnego Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu leskiego (II), 11:43 e) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Leskiego na lata 2024 – 2026”.
 4. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum