+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 4205
  [tytul] => LXI Sesja Rady Powiatu
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Sala posiedzeń
  [data] => 2024-03-22 11:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

LXI Sesja Rady Powiatu

22.03.2024 11:00

Lokalizacja: Sala posiedzeń


Data wytworzenia: 2024-03-22 11:00:00 | Data udostępnienia: 2024-05-24 09:58:14 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Podjęcie uchwał: a) w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Leskiego dla Parafii Rzymskokatolickiej w Hoczwi na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Powiatu Leskiego. b) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego kwotę zabezpieczoną budżecie powiatu na rok 2024, c) w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Leskiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Średniej Wsi na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Powiatu Leskiego d) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2024, e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Powiatu Leskiego na lata 2024 – 2030 f) w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. w Powiecie Leskim, g) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości będących w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku, h) w sprawie ustanowienia strefy ochronnej urządzeń pomiarowych zlokalizowanych na działkach o nr ew.: 1097/1, 1097/2, 1098/1, 1098/2 obręb: Lesko, funkcjonujących w ramach działania Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej w Lesku przy ul. Widokowej 36, i) w sprawie zmiany uchwały nr LVI.324.2023 Rady Powiatu Leskiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia na obszarze Powiatu Leskiego wysokości opłat na 2024 rok za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 4. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum