+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 4291
  [tytul] => III Sesja Rady Powiatu Leskiego
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Sala posiedzeń
  [data] => 2024-06-20 08:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

III Sesja Rady Powiatu Leskiego

20.06.2024 08:00

Lokalizacja: Sala posiedzeń


Data wytworzenia: 2024-06-20 08:00:00 | Data udostępnienia: 2024-06-26 16:51:57 | Sporządzone przez: Buro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leskiego, 2) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Leskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok, 3) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Leskiego za rok budżetowy 2023, 4) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2024, 5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2024 – 2030, 6) w sprawie wynagrodzenia Starosty Leskiego - 90%
 4. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum