+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 654
  [tytul] => XVIII Sesja Rady Powiatu
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Sala posiedzeń 
  [data] => 2020-07-22 13:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

XVIII Sesja Rady Powiatu

22.07.2020 13:00

Lokalizacja: Sala posiedzeń


Data wytworzenia: 2020-06-26 14:00:00 | Data udostępnienia: 2020-07-22 11:45:27 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Podjęcie uchwał: a) w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leskiego, b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdania finansowego Powiatu Leskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok, c) w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu, d) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2020, e) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za 2019 rok, f) w sprawie zmiany uchwały Nr VII.44.2019 Rady Powiatu Leskiego z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie utworzenia placówki oświatowej pod nazwą Zespół Placówek Oświatowych w Lesku, z siedzibą 38-600 Lesko, Aleja Jana Pawła II 18 B oraz nadania aktu założycielskiego i statutu, g) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/58/2002 Rady Powiatu Leskiego z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lesku
 8. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum